ROSA BANDET

I Cancerfondens årliga kampanj mot bröstcancer, Rosa bandet fortsätter vi med konceptet kring "1 av 3 får cancer. Men alla drabbas." - inte bara den cancersjuka utan även familj, vänner, kollegor.... Ett stort event startade den rosa månaden på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Client:

Cancerfonden