JO, VI HAR BOLÅN!

Vi skulle få folk att förstå att ICA Banken har bolån. Det visar sig att hela 72% inte har en aning om detta, så vi valde att gå ut brett i Stockholm, Göteborg och Malmö och berätta om att ICA Banken faktiskt har bolån! Utomhus, dagspress, digitalt och radio var medierna när vi basunerade ut det enkla och tydliga budskapet: "Jo, vi har bolån!".