KONTORSREVOLUTIONEN

I varumärkeskampanjen för TDC lät vi Sveriges it-chefer kika in på morgondagens arbetsplats för att på så vis få ett försprång. Till vår hjälp tog vi analysföretaget Kairos Future och utvalda experter inom olika discipliner. Att it-cheferna var intresserade av hur det kommer se ut i framtiden råder det inga tvivel om. Efter mätningar visade det sig att kampanjsajten hade ca 12 000 unika besökare som stannade i genomsnitt 8 minuter. Dessutom ökade kännedomen om TDC från 26 % till 56 %.Dessutom ökade TDC:s anseendeindex från 26 % till 40 %. (Mätningarna är gjorda av TNS-Sifo).

Resultaten belönades med en tredjeplats i 100-wattaren och nomineringar i Svenska Publishingpriset och Guldnyckeln.